KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy ul. Krakowiaków 44 (The Park Warsaw budynek 7), 02-273 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie +48 (022) 560 3300 lub za pomocą poczty e-mail: info@konicaminolta.pl.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail daneosobowe@konicaminolta.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w powyżej udzielonych zgodach.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. firmy informatyczne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania do Państwa treści marketingowych.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.